Tjänster

Tjänster vi tillhandahåller

Avloppsanläggningar

Infiltration, markbädd, minireningsverk, sluten tank

Bergarbeten

Bergsprängning, borrning.

Betongarbeten

Hus- garageplattor mm.

Dräneringsarbeten

Hus-, mark- trädgårdsdräneringar.

Grundläggning

Platta på mark mm. 

Grundförstärkning

Villapålning.

KA - Kontrollansvarig   

I de flesta fall när man gör en bygg-, rivnings- eller markåtgärd krävs en certifierad kontrollansvarig.

Murning

Stommar samt ytter- och innerväggar.

Rivning

Villa, garage, eternittakt, asbest.

Rådgivning

Vi har ett gediget kunnande inom de flesta typer av schakt-, rivning- och anläggningsarbeten.

Schakt

Grov- och finplanering, terrassering av tomt mm.

Transport

Bort transport av schaktmassor, krossmaterial antingen löst eller förpackat i storsäck levererat till dörren.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.